FANDOMĐường cống được mở nếu bạn nhận được Rusty Key sau khi quyên góp 60 vật phẩm cho Viện bảo tàng. Nơi này có thể vào thông qua nắp cống ở phía nam Thị trấn Pelican hoặc qua rào chắn đường thoát nước ở phía nam rừng Cindersap. Krobus luôn ở đây và bán những vật phẩm quý hiếm.


Krobus's Shop

Xem chi tiết tại Krobus.

Krobus luôn luôn bán Void Essence và Solar Essence, cũng như duy nhất một Stardrop. Các vật phẩm sẽ luôn thay đổi ngẫu nhiên vào các ngày khác nhau. Iridium Sprinkler, máy tưới 24 ô sẽ luôn được bán vào thứ 6 (Friday).

Gallery

Hướng dẫn mở Đường cống

Câu cá

Cống ngầm là nơi bạn có thể bắt Mutant Carp, một trong 5 cá huyền thoại trong trò chơi. Bảng dưới đây mô tả tất cả những gì bạn có thể câu ở cống ngầm.

Hình ảnh Tên Mô tả Giá Thời gian Mùa Thời tiết Kích cỡ Độ khó
Carp
Carp A common pond fish.
Carp 30g
CarpSilver Quality Icon
37g
CarpGold Quality Icon
45g
Anytime All Seasons Any 15-51 in. 15
Mutant Carp
Mutant Carp The strange waters of the sewer turned this carp into a monstrosity.
Mutant Carp 1000g
Mutant CarpSilver Quality Icon
1250g
Mutant CarpGold Quality Icon
1500g
Anytime All Seasons Any 36 in. 80
Broken CD
Broken CD It's a JojaNet 2.0 trial CD. They must've made a billion of these things. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A
Driftwood
Driftwood A piece of wood from the sea. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A
Joja Cola
Joja Cola The flagship product of the Joja corporation. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A
Soggy Newspaper
Soggy Newspaper This is trash. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A
Broken Glasses
Broken Glasses Looks like someone lost their glasses. They're busted. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A
Trash
Trash It's junk. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A