FANDOM


Đất Sét
Clay

Sử dụng trong chế tạo hoặc xây dựng.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Geodes, sử dụng Hoe
Giá bán:
Clay 20g
ClaySilver Quality Icon
25g
ClayGold Quality Icon
30g


Clay được lấy từ những "hố giun" (1-3 viên), geode (1-2 viên) hoặc ngẫu nhiên xới đất bằng Hoe (tối đa 1 viên trên 1 ô đất). Clay cũng có thể tìm thấy ở bên ngoài nông trại, kể cả đào cát ở ngoài Bãi biển hoặc trong Hầm mỏ.

Công trình duy nhất sử dụng clay là silo

Công thức chế tạo sử dụng clay là kegQuality Retaining Soil.

Clay xuất hiện nhiều nhất vào mùa Đông

Cách hiệu quả nhất để thu thập clay là đi ra thật xa nông trại (không phải dọn lại những ô đất bị xới lên) và sử dụng Hoe xới từng ô đất một.

Công thức

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Keg Keg Put a fruit or vegetable in here. Eventually it will turn into a beverage. Wood Wood (30)Clay Clay (1)Copper Bar Copper Bar (1)Iron Bar Iron Bar (1)Oak Resin Oak Resin (1) Farming Skill Icon Farming cấp 8
Quality Retaining Soil Quality Retaining Soil This soil has a good chance of staying watered overnight. Mix into tilled soil. Stone Stone (3)Clay Clay (1) Farming Skill Icon Farming cấp 7
Artifact tile

Hố giun

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Ghét
 •  •  •  •  •  •  •