FANDOM


Ancient Seed
Ancient Seed

Nó là hạt giống đã cũ của 1 loài cây cổ đại

Thông tin cổ vật
Nguồn Hố giun
Câu cá
Bug
Grub
Giá bán Coin Icon5g

Acient Seed là 1 loại Cổ Vật có thể được tìm thấy khi cuốc đất ở Rừng Cindersap, Ngọn núi, hoặc khi giết Bug, Grub, hay các loại Quái vật bay ( 0.5% rơi ra). Và có thể tìm thấy Ancient Seed trong Rương báu khi câu cá. Khi trồng nó sẽ cho ra Ancient Fruit, có thể trồng vào các mùa Xuân, Hạ, Thu.

Tặng cho Viện bảo tàng

Tặng cho Viện bảo tàng để nâng số hiện vật trưng bày trong Viện bảo tàng. Khi tặng đến mức nào đó bạn sẽ nhận được 1 túi Ancient Seed

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 


Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Thành phần Nhận được từ
Ancient Fruit Seeds Ancient Seed Liệu nó có nảy mầm được không?. Ancient Seed Ancient Seed (1) Quyên tặng Ancient Seed cho Viện bảo tàng