FANDOM


Bẫy Cua
Crab Pot

Cho mồi vào hộp để bẫy các sinh vật dưới nước.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Chế tạo
Giá bán:
Crab Pot 50g
Crab PotSilver Quality Icon
62g
Crab PotGold Quality Icon
75g
Chế tạo
Nguyên liệu: Wood Wood (40)Iron Bar Iron Bar (3)

Với kỹ năng Trapper: Wood Wood (25)Copper Bar Copper Bar (2)


Crab pots có thể được chế tạo hoặc mua mới giá Coin Icon1.500g tại Cửa hàng cá của Willy khi bạn đạt đủ cấp độ yêu cầu trong kỹ năng Fishing.

Nó rất hữu dụng cho việc tăng cấp độ kỹ năng câu cá mà không cần bắt cá.

Các loại hải sản bắt được từ Crab pot(Lobsters, crab...) cũng tính vào Thành tích 'Mother Catch'.

Crab pots đặt nổi trên bề mặt nước (sông, hồ hoặc biển) và sử dụng Bait để bẫy. Người chơi với kỹ năng 'Luremaster' trong Fishing không cần sử dụng Bait để bẫy.

Ngày hôm sau, bạn sẽ nhận được 1 trong những vật phẩm sau đây:

Mọi địa điểm

Hình ảnh Tên Mô tả Sản phẩm khi cho vào máy Recycling
Trash (item)
Trash It's junk. Stone Stone (1-3)
Coal Coal (2-3)
Iron Ore Iron Ore (1-3)
Driftwood
Driftwood A piece of wood from the sea. Refined Quartz Refined Quartz (1-2)
Wood Wood (1 or 3)
Coal Coal (2 to 3)
Soggy Newspaper
Soggy Newspaper This is trash. Torch Torch (3)
Cloth Cloth (1)
Broken CD
Broken CD It's a JojaNet 2.0 trial CD. They must've made a billion of these things. Refined Quartz Refined Quartz (1)
Broken Glasses
Broken Glasses Looks like someone lost their glasses. They're busted. Refined Quartz Refined Quartz (1)

Biển

Hình ảnh Tên Mô tả Giá Tỉ lệ dính bẫy Sử dụng trong
Lobster
Lobster A large ocean-dwelling crustacean with a strong tail.
Lobster 120g
LobsterSilver Quality Icon
150g
LobsterGold Quality Icon
180g
5% Lobster Bisque Lobster Bisque
Clam
Clam Someone lived here once.
Clam 50g
ClamSilver Quality Icon
62g
ClamGold Quality Icon
75g
15% Chowder Chowder
Crab
Crab A marine crustacean with two powerful pincers.
Crab 100g
CrabSilver Quality Icon
125g
CrabGold Quality Icon
150g
10% Crab Cakes Crab Cakes
Cockle
Cockle A common saltwater clam.
Cockle 50g
CockleSilver Quality Icon
62g
CockleGold Quality Icon
75g
30% Fish Recipes
Mussel
Mussel A common bivalve that often lives in clusters.
Mussel 30g
MusselSilver Quality Icon
37g
MusselGold Quality Icon
45g
35% Fish Stew Fish Stew
Shrimp
Shrimp A scavenger that feeds off the ocean floor. Widely prized for its meat.
Shrimp 60g
ShrimpSilver Quality Icon
75g
ShrimpGold Quality Icon
90g
20% Tom Kha Soup Tom Kha Soup
Oyster
Oyster Constantly filters water to find food. In the process, it removes dangerous toxins from the environment.
Oyster 40g
OysterSilver Quality Icon
50g
OysterGold Quality Icon
60g
15% Fish Recipes

Nước ngọt

Hình ảnh Tên Mô tả Giá Tỉ lệ dính bẫy Sử dụng trong
Crayfish
Crayfish A small freshwater relative of the lobster.
Crayfish 75g
CrayfishSilver Quality Icon
93g
CrayfishGold Quality Icon
112g
35% Fish Stew Fish Stew
Snail
Snail A wide-ranging mollusc that lives in a spiral shell.
Snail 65g
SnailSilver Quality Icon
81g
SnailGold Quality Icon
97g
25% Escargot Escargot
Periwinkle
Periwinkle A tiny freshwater snail that lives in a blue shell.
Periwinkle 20g
PeriwinkleSilver Quality Icon
25g
PeriwinkleGold Quality Icon
30g
55% Strange Bun Strange Bun

Fish Stew Fish Stew

Phần thưởng

Người chơi sẽ nhận được 3 Crab Pots khi hoàn thành gói Crab Pot.

Nhiệm vụ

Crab Pot sử dụng trong Nhiệm vụ: