FANDOM


Bait
Bait

Làm cho cá cắn câu nhanh hơn. Trước tiên phải gắn mồi vào cần đã.

Thông tin
Nguồn Chế tạo
Giá bán Coin Icon1g
Chế tạo
Vị trí n/a
Thành phần Bug Meat Bug Meat (1)

Bait có thể mua ở Cửa hàng cá với giá 5g/1c hoặc có thể nhận được từ Rương báu khi câu cá. Bait không thể gắn vào Bamboo Pole, nhưng Fiberglass Rod(được mở khóa khi Fishing Skill lv2) và Iridium Rod( mở khóa khi Fishing Skill lv6) thì được.

Cách sử dụng

Khi bạn đã có Bait và Fiberglass ( hoặc Iridium Rod) thì hãy nhấp chuột TRÁI vào Bait kéo nó đến cần câu và bấm chuột PHẢI để bỏ Bait vào cần câu.

Lưu ý: khi đã gắn Bait vào cần câu thì Bait sẽ bị trừ 1 cho mỗi lần bạn QUĂNG cần câu ra, không cần biết bạn câu trúng gì có thể là rác, tảo, hoặc đơn giản chỉ là bạn lỡ tay bấm nhầm...nhưng chỉ cần bạn quăng ra là bạn đã mất 1 Bait.

Hiệu quả

Sử dụng Bait cho cần câu của bạn, bạn sẽ giảm 50% thời gian chờ cá cắn câu. Thay vì chờ 8s khi không có Bait, bạn chỉ còn chờ 4s khi gắn Bait vào.

Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Giá bán Nguyên liệu Công thức từ
Bait Bait Làm cho cá cắn câu nhanh hơn. Trước tiên phải gắn mồi vào cần đã. Coin Icon1g Bug Meat Bug Meat (1) Fishing Fishing Skill (lv2)

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Ghét
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •