FANDOM


Cẩm Thạch
Marble

Một loại nguyên liệu phổ biến dùng trong điêu khắc hoặc kiến trúc xây dựng.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Geode
Giá bán:
Marble 110g
MarbleSilver Quality Icon
137g
MarbleGold Quality Icon
165g


Marble là một loại Khoáng sản trong Stardew Valley. Nó có thể tìm thấy trong Frozen Geode hoặc Omni Geode.


Công thức chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Marble Brazier Marble Brazier Cung cấp một vùng sáng rộng Marble Marble (1)

Aquamarine Aquamarine (1)

Stone Stone (100)

Cửa hàng nội thất
Coin Icon5.000g

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Thích
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •