FANDOM


Clam
Clam

Ở đây đã từng tồn tại sự sống.

Thông tin
Địa điểm câu Biển
Giờ câu Bất kỳ
Mùa Bất kỳ
Thời tiết Bất kỳ
Độ khó Không
Kích thước Không
Giá
Clam 50g
ClamSilver Quality Icon
62g
ClamGold Quality Icon
75g
Hồi phục Không ăn được

Clam là một loại có thể bắt được ở trên biển bằng Crab Pot. Nó cũng có thể được thu thập trên bãi biển.


Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Thích
Bình thường
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Ghét


Công thức chế biến

Mặc dù được cho là "cá" nhưng nó không được dùng trong những món ăn có yêu cầu "cá" như Sashimi...

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Chowder Chowder A perfect way to warm yourself after a cold night at sea. Clam Clam (1)

Milk Milk (1)

Willy
Speed-Gro Speed-Gro Stimulates leaf production. Guaranteed to increase growth rate by at least 10%. Mix into tilled soil. Does not reduce time between harvests for multi-harvest crops. Clam Clam (1)Pine Tar Pine Tar (1) Farming cấp 3