FANDOM


Copper Pickaxe là một Công cụ trong Stardew Valley. Nó được nâng cấp từ Pickaxe tại Xưởng rèn.

Nó có tác dụng chính là đập vỡ Stone và vật phẩm Nội thất (bao gồm cả nền nhàSprinkler. Với mỗi lần nâng cấp, số lần đập yêu cầu sẽ giảm và đập được những tảng đá to. Sử dụng pickaxe vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương nhỏ cho chúng.Stats

Hình ảnh Tên Giá Nguyên liệu Khả năng
Pickaxe Pickaxe Công cụ khởi đầu
Copper Pickaxe Copper Pickaxe Coin Icon2.000g

Copper Bar Copper Bar (5)

Có thể đập vỡ tảng đá to hơn (đá cỡ 2x2).
Steel Pickaxe Steel Pickaxe Coin Icon5.000g

Iron Bar Iron Bar (5)

Có thể đập vỡ tảng đá trên nông trại (đá cỡ 2x2).

Có thể đập vỡ rào chắn bên trong hầm mỏ ngăn không không bạn vào nói chuyện với Dwarf.

Gold Pickaxe Gold Pickaxe Coin Icon10.000g

Gold Bar Gold Bar (5)

Có thể đập vỡ thiên thạch. Chỉ cần đạp một vài phát là vỡ đá, còn những viên đá nhỏ chỉ cần 1 phát.
Iridium Pickaxe Iridium Pickaxe Coin Icon25.000g

Iridium Bar Iridium Bar (5)

Chỉ cần đập 1-2 cái là vỡ mọi loại đá, kể cả đá trong Hang đầu lâu.