FANDOM
Watering Can là một Công cụ trong Stardew Valley. Nó dùng để tưới nước cho cây trồng. Nó được nâng cấp từ Watering CanXưởng rèn.

Chỉ số

Hình ảnh Tên Giá Nguyên liệu Tác dụng
Copper Watering Can Copper Watering Can Coin Icon2.000g Copper Bar Copper Bar (5) Có thể dùng 55 lần, và có thể tưới một lúc 3 ô đất trước mặt (ấn giữ chuột).