FANDOM


Những người dân là những người đang sống Thị trấn Pelican. Họ giao cho bạn nhiệm vụ hoặc bạn tặng quà cho họ để tăng thêm các mối quan hệ. Mỗi người dân đều có sở thích và sở ghét riêng, và sẽ có phản ứng khác nhau khi tặng quà cho họ. Những người dân cũng có hoạt động riêng, do đó họ sẽ ở những địa điểm khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong ngày, trong tuần.

Dưới đây là một danh sách những thứ mà người dân thích:
Danh sách quà tặng tốt nhất
Danh sách quà tặng tốt

Những người dân có thể cưới

Nam độc thân

Nữ độc thân

Những người dân không thể cưới

Những người dân không thể tặng quà

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.