FANDOM


Drum Block
Drum Block

Nó sẽ phát ra giai điệu giống tiếng trống khi bạn bước qua nó.

Thông tin
Nguồn Chế tạo
Giá bán Coin Icon100g
Chế tạo
Vị trí n/a
Thành phần Stone Stone (10)
Copper Ore Copper Ore (1)
Fiber Fiber (20)

Drum Block là một vật phẩm trong Stadew Valley. Nó sẽ nằm trong danh sách Chế tạo trong sự kiện 6 tim với Robin. Bằng cách nhấp CHUỘT PHẢI vào drum block bạn sẽ thay đổi âm thanh khi bạn bước qua nó.

Cách nhận

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu
Drum Block Drum Block Chơi điệu trống khi bạn bước qua. Stone Stone (10)
Copper Ore Copper Ore (1)
Fiber Fiber (20)

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Bình thường
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •