FANDOM


Fiber
Fiber

Một loại tài nguyên thô từ thực vật

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Cỏ
Giá bán:
Fiber 1g
FiberSilver Quality Icon
1g
FiberGold Quality Icon
1g


Fiber là một loại tài nguyên trong Stardew Valley. Nó có được bằng cách cắt cỏ bằng Scythe hoặc vũ khí.


Công thức

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Loom Loom Turns raw wool into fine cloth. Wood Wood (60)Fiber Fiber (30)Pine Tar Pine Tar (1) Farming cấp 7
Straw Floor Straw Floor Place on the ground to create paths or spruce up your floors. Wood Wood (1)Fiber Fiber (1) Cửa hàng nội thất
Flute Block Flute Block Plays a flute sound when you walk past. Wood Wood (10)Copper Ore Copper Ore (2)Fiber Fiber (20) Cửa hàng nội thất
Drum Block Drum Block Plays a drumsound when you walk past. Stone Stone (10)Copper Ore Copper Ore (2)Fiber Fiber (20) Cửa hàng nội thất
Campfire Campfire Provides a moderate amount of light. Stone Stone (10)Wood Wood (10)Fiber Fiber (10) Có sẵn
Wooden Brazier Wooden Brazier Provides a moderate amount of light. Wood Wood (10)Coal Coal (1)Fiber Fiber (5) Robin
Stone Brazier Stone Brazier Provides a moderate amount of light. Stone Stone (10)Coal Coal (1)Fiber Fiber (5) Robin
Gold Brazier Gold Brazier Provides a moderate amount of light. Gold Bar Gold Bar (10)Coal Coal (1)Fiber Fiber (5) Robin
Wild Bait Wild Bait (5) Appeals to all fish. Fiber Fiber (10)Slime Slime (5)Bug Meat Bug Meat (5) Linus (4+ tim)
Scarecrow Scarecrow Prevents crows from eating crops in an area around the scarecrow. Wood Wood (50)Coal Coal (1)Fiber Fiber (20) Farming cấp 1
Worm Bin Worm Bin Produces bait on a regular basis. The worms are self-sufficient. Hardwood Hardwood (25)Gold Bar Gold Bar (1)Iron Bar Iron Bar (1)Fiber Fiber (50) Fishing cấp 8
Warp Totem Beach Warp Totem: Beach Warp directly to the beach. Consumed on use. Hardwood Hardwood (1)Coral Coral (2)Fiber Fiber (10) Foraging cấp 6
Warp Totem Farm Warp Totem: Farm Warp directly to your house. Consumed on use. Hardwood Hardwood (1)Honey Honey (1)Fiber Fiber (20) Foraging cấp 8

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •