FANDOM
Fiberglass Rod là một Công cụ trong Stardew Valley. Nó sử dụng để câu . Nó được bán trong cửa hàng của Willy với giá Coin Icon1.800g khi bạn đạt cấp 2 Fishing.
Chỉ số

Hình ảnh Tên Giá Nguyên liệu Tác dụng
Fiberglass Rod Fiberglass Rod Coin Icon1.800g N/A Có thể sử dụng Bait