FANDOM


Fire Quartz
Fire Quartz

Một tinh thể phát sáng màu đỏ thường được tìm thấy ở gần dòng dung nham nóng chảy.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Hầm mỏ
Giá bán:
Fire Quartz 100g
Fire QuartzSilver Quality Icon
125g
Fire QuartzGold Quality Icon
150g


Fire Quartz là một loại Khoáng sản trong Stardew Valley. Nó có thể tìm thấy trong Fire Quartz Node ở những tầng 80 trở đi trong Hầm mỏ. Nó cũng có thể được tìm thấy khi lọc quặng hoặc đập Geode. Nó có thể bị phá hủy bởi bom.

Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Slime Egg-Press Slime Egg-Press Nén 100 mảnh slime thành một quả trứng Slime. Công nghệ thật kì diệu. Coal Coal (25)Fire Quartz Fire Quartz (1)

Battery Pack Battery Pack (1)

Combat cấp 6

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Không thích
 •  •