FANDOM


Mod có 2 loại, đó là sử dụng phần mềm SMAPI (Download) để mod hoặc thay thế trực tiếp file *.xnb trong thư mục Content của trò chơi.

Sử dụng SMAPI

Bước 1: Tải SMAPI tại đây
Bước 2: Giải nén ra vị trí bất kì (Không nên giải nén trong thư mục chứa game)
Bước 3: Chạy file install.exe
Bước 4: Gõ đường dẫn thư mục game vào. Nếu không biết cách thì mở thư mục game lên, kéo một file bất kì trong thư mục game vào chương trình vừa mở, chương trình sẽ tự nhận diện đường dẫn -> nhấn Enter -> Nhấn phím 1 để bắt đầu install SMAPI -> Xong. .

Nếu chơi bản crack thì xem Bước 5.1, nếu chơi trên Steam thì xem Bước 5.2.
Bước 5.1: Chạy file StardewModdingAPI để chạy mod. Copy các mod cần sử dụng vào thư mục mod trong thư mục game khi cài. Cần mod gì thì lên group hỏi, hoặc xem link tổng hợp mod ở phần trên, trong đó chưa update cho stardew 1.2+, nhưng vẫn có một vài mod sử dụng được, lỗi gì thì lên group hỏi tiếp.

Bước 5.2:

- Để nguyên cửa sổ cài đặt SMAPI (nếu đã đóng thì làm lại từ bước 3).

- Copy đoạn trong khung đỏ như hình

Modding - installing SMAPI on Windows - installer Steam text

- Mở Steam, chuột phải vào Stardew Valley và chọn Properties. Chọn General > Set Launch Options.

- Dán đường dẫn đã copy vào và chọn OK.


Thay thế file *.xnb

Sử dụng cách này có thể thay đổi hình ảnh đồ họa trong trò chơi như hình ảnh nhân vật, cây cối, nhà cửa, động vật... nhưng nó sẽ làm thay đổi file gốc. Vì thế nên backup lại những file gốc hoặc sao chép lại toàn bộ trò chơi sang một thư mục khác chuyên để mod.

Vào đây để tìm và tải mod cần thiết, thường những mod không có chữ [SMAPI] đằng trước sẽ thuộc thể loại này. Nhấn vào đó xem vị trí cần thay đổi và copy đè lên file gốc để thay đổi là xong, vào game chơi như bình thường, có thể hoạt động song song với SMAPI.