FANDOM


Incubator là một Công cụ trong Stardew Valley. Nó dùng để ấp trứng và có sẵn trong nhà Big CoopDeluxe Coop, ở ngay bên cạnh hộp chứa cỏ. Để sử dụng, đưa trứng cần ấp vào bằng cách nhấn chuột phải.

Chỉ số

Hình ảnh Tên Có từ
Incubator Incubator Nhà Coop cấp 2