FANDOM


Lò Than
Charcoal Kiln

Biến 10 gỗ thành 1 than.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Thu Nhặt cấp 4


Chế tạo
Nguyên liệu: Wood Gỗ (20)Gold Bar Thỏi Vàng (1)


Lò Than là một loại thiết bị được sử dụng để đốt Gỗ thành Than, vật được dùng trong một số công thức Chế Tạo, và để nấu chảy các kim loại khác nhau vào các thỏi tương ứng .

Mất 30 phút thời gian trong trò chơi (≈23 giây thời gian thực) để thay đổi Gỗ thành Than. Với mỗi 10 Gỗ , bạn sẽ nhận được 1 Than.

Nó cũng có thể thu được bằng cách hoàn thành Bundle Red.png Gói Xây Dựng trong Phòng Chế Tạo (198 gỗ, 99 đá, 10 gỗ cứng), có thể dễ dàng hơn trong đầu trò chơi hơn là mua một thỏi vàng cho công thức.