FANDOM


Lò Than
Charcoal Kiln

Biến 10 gỗ thành 1 than.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Thu Nhặt cấp 4


Chế tạo
Nguyên liệu: Wood Gỗ (20)Gold Bar Thỏi Vàng (1)


Lò Than là một dung cụ sẽ đốt gỗ thành than, sau đó dùng than để tinh luyện những loại nguyên liệu khác.

Cần 30 phút trong trò chơi, tương đương với gần 23 giây ngoài đời để chuyển 10 mảnh gỗ thành 1 mẩu than.

Công thức chế tạo

Ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Charcoal Kiln
Lò Than Biến 10 gỗ thành 1 than. Wood Gỗ (20)Gold Bar Thỏi Vàng (1) Thu Nhặt cấp 4