FANDOM


Lồng Ấp Chất Dẽo
48px

Hatches slime eggs into slimes. Allows you to raise slimes outdoors.

Thông tin vật phẩm
Nguồn:
Chế tạo với
Combat Skill Icon Combat (cấp 8)


Chế tạo
Nguyên liệu: Iridium Bar Iridium Bar (2)Slime Slime (100)


Slime Incubator là một loại máy dùng để ấp slime egg thành những con slimes. Một chiếc máy ấp sẽ có sẵn trong Slime Hutch và sẽ cho ra những con slimes trong nhà. Bạn có thể nuôi slimes ở ngoài bằng cách đặt máy ấp bên ngoài. Quá trình ấp trứng cần 4000 phút trong game (khoảng 67 giờ hoặc 2-3 ngày).

Đặt lò ấp bên ngoài nông trại

Bạn hoàn toàn có thể đặt lò ấp bên ngoài nông trại, xung quanh thị trấn. Nó rất hữu dụng khi bạn muốn nuôi thả slimes bên ngoài. Nhưng nếu những người dân đi bộ bên ngoài mà chạm phải lò ấp, lò ấp sẽ bị phá hủy. Dưới đây là sơ đồ những vị trí mà bạn có thể đặt được bên ngoài:

Phía bắc thị trấn
North town villager pathing
Phía nam thị trấn
South town villager pathing
Khu vực trên núi
Mountain villager pathing
Khu vực bờ biển
Beach villager pathing