FANDOM


Máy Ép Chất Dẻo
Slime Egg-Press

Nén 100 mảnh slime thành một quả trứng slime. Đó là phép màu của khoa học!

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Combat cấp 6


Chế tạo
Nguyên liệu: Coal Coal (25)
Fire Quartz Fire Quartz (1)
Battery Pack Battery Pack (1)


Slime Egg-Press là một loại máy dùng để tạo ra Slime Egg, được mở khóa sau khi đạt Combat cấp độ 6. Nó cực kì hữu dụng trong việc tự tạo ra slimes trong Slime Hutch.

Nó có thể được đặt ở bất cứ đâu, và nhặt nó lên bằng cách đập nó bằng các công cụ.

Máy Egg-Press được khởi động bằng cách đặt 100 mảnh slime vào trong, công việc sẽ hoàn thành trong 1 ngày.
Bạn có thể nhận được trứng ngẫu nhiên của tất cả các màu, tuy rằng khả năng nhận được trứng màu xanh lá là nhiều nhất, và màu tím là hiếm nhất.

Màu sắc và giới tính của quả trứng hoàn toàn ngẫu nhiên dựa trên may mắn của bạn. Bạn có thể nhận được slime khác màu với quả trứng mà bạn đem ấp (ví dụ như nhân được slime tím từ quả trứng màu xanh - dù khả năng này rất hiếm).

Xác suất tạo trứng các màu là 60% ra màu xanh lá, 25% ra màu xanh dương, 10% ra màu đỏ và 5% ra màu tím.

Công thức chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Slime Egg-Press Slime Egg-Press Nén 100 mảnh slime thành một quả trứng slime. Đó là phép màu của khoa học! Coal Coal (25)
Fire Quartz Fire Quartz (1)
Battery Pack Battery Pack (1)
Combat Skill Icon Combat cấp 6