FANDOM


Máy Cắt
Tapper

Đặt nó vào cây phong, sồi hoặc thông và chờ thu hoạch!

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Crafting với Foraging cấp 3


Chế tạo
Nguyên liệu: Wood Wood (40)
Copper Bar Copper Bar (2)


Máy Cắt là một trong những dụng cụ, nó dùng để tạo ra các sản phẩm thủ công trong Stardew Valley. Đặt nó vào Cây xanh và chờ nó cho ra những sản phẩm tùy vào loại cây. Nó cũng có thể đặt vào trong Big Mushroom để thu được ngẫu nhiên các loại nấm. Tapper có thể bị rơi ra khi bạn dùng rìu chặt cây.

Mặc dù là Đồ thủ công, nhưng những sản phẩm từ Tapper không nhận ảnh hưởng của kỹ năng Artisan.

Nếu sét đánh vào cây có Tapper, Tapper sẽ bị phá huy.

Công thức chế tạo

Ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Tapper Tapper Đặt nó vào cây phong, sồi hoặc thông và chờ thu hoạch! Wood Wood (40)
Copper Bar Copper Bar (2)
Foraging Foraging cấp 3

Sản phẩm

Hình Tên Mô tả Nguyên liệu Thời gian Giá bán Hồi phục
Maple Syrup Maple Syrup A sweet syrup with a unique flavor. Maple Tree 7-8 ngày
Maple SyrupCoin Icon200g

Energy 50 Health 20

Oak Resin Oak Resin A sticky, fragrant substance derived from oak sap. Oak Tree 6-7 ngày
Oak ResinCoin Icon150g
Pine Tar Pine Tar A pungent substance derived from pine sap. Pine Tree 4-5 ngày
Pine TarCoin Icon100g