FANDOM


Máy Tạo Hạt
Seed Maker

Đặt các loại cây trồng bên trong để tạo ra một lượng hạt giống khác nhau. Không làm việc với cây ăn quả.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Nông Nghiệp cấp 9


Chế tạo
Nguyên liệu: Wood Gỗ (25)
Gold Bar Thỏi Vàng (1)
Coal Than (10)


Máy Tạo Hạt là một loại máy dùng để tạo hạt giống từ những loại hoa quả thu hoạch trên nông trại hoặc một vài loại vật phẩm thu nhặt như: Cải Ngựa Dại, Hương Liệu, Nấm ThườngRễ Đông. Nó cần 20 phút trong trò chơi để hoàn thành.

Máy Tạo Hạt là phần thưởng khi hoàn thành Bundle Teal.png Gói Thuốc Nhuộm trên Bảng Tin. Công thức mở khoá thông qua kĩ năng Nông Nghiệp.

Lượng hạt giống sản xuất

Máy Tạo Hạt sẽ sản xuất 1-3 hạt giống cùng loại (97,5% khả năng), 1-4 Hạt Tổng Hợp (2%) hoặc Hạt Giống Cổ Đại (0,5%). Tỉ lệ này có thể được thay đổi dựa vào chỉ số may mắn hiện tại của bạn.

Trò chơi khởi tạo chương trình giả lập ngẫu nhiên với hạt giống được tính toán:

(#_days_played) + (unique_game_ID) / 2 + (X_tileLocation of object) + (Y_tileLocation of object) × 77 + (timeOfDay)

Điều này xác định loại và số lượng hạt được tạo ra. May mắn hàng ngày và tăng may mắn không ảnh hưởng đến kết quả này.

Những loại hoa quả không tạo hạt được

Dưới đây là danh sách những vật phẩm không tạo được hạt:

Công Thức

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Seed Maker Máy Tạo Hạt Đặt các loại cây trồng bên trong để tạo ra một lượng hạt giống khác nhau. Không làm việc với cây ăn quả. Wood Gỗ (25)Coal Than (10)Gold Bar Thỏi Vàng (1) Nông Nghiệp cấp 9