FANDOM


Mỗi mùa có 28 ngày, với mỗi mùa đều có những loại Cây trồng, vật phẩm thu thập khác nhau. Cây trồng vẫn tồn tại khác mùa, những chúng sẽ bị héo và chết dần, và Phân bón sẽ hết hạn sử dụng. Trong giai đoạn chuyển mùa, khu nông trại của bạn sẽ có một chút thay đổi. Mỗi mùa đều có 2 lễ hội. Hạt giống cây trồng theo mỗi mùa đó sẽ bán ở Tiệm tạp hóa. Thời gian biểu của Dân làng cũng sẽ có thay đổi.

Tất tất cả 4 mùa: Spring Xuân, Summer Hạ, Fall Thu, và Winter Đông. Trò chơi sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của mùa Xuân.

Sau ngày cuối cùng của một mùa, tất cả cây trồng được trồng sẽ bị héo nếu không theo mùa(trừ Ngô tồn tại được 2 mùa Hạ - Thu) vậy nên hãy chú ý ngày trồng của cây.

Vào ngày thứ ba của mùa Hạ, ngày hôm đó sẽ xảy ra một trận động đất làm rung chuyển nông trại và xóa bỏ cục đá chặn đường ở phía bắc Cửa hàng nội thất, nơi dẫn đến Phòng tắm hơiĐường ray. Kết thúc ngày cuối cùng của mùa đông, trò chơi sẽ quay trở lại mùa xuân và một năm mới bắt đầu. Hằng năm đều có sự kiện và nó không có giới hạn số năm mà bạn có thể chơi.