FANDOM


Mussel
Mussel

Một loại ốc sống theo từng cụm.

Thông tin
Địa điểm câu Biển
Giờ câu Bất kỳ
Mùa Bất kỳ
Thời tiết Bất kỳ
Độ khó Không có
Kích thước Không có
Giá
Mussel 30g
MusselSilver Quality Icon
37g
MusselGold Quality Icon
45g
Hồi phục Không ăn được

Mussel là loài cá có thể tìm thấy ở đại dương vào bất kì mùa nào sử dụng Crab Pot. Có thể thu thập trên bãi biển.

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Bình thường
 •  •  •  •  • 
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Ghét
 •  • 


Gói quà

Nằm trong gói Crab Pot trong Fish tank

Công thức chế biến

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Fish Stew Fish Stew It smells a lot like the sea. Tastes better, though. Crayfish Crayfish (1)Mussel Mussel (1)Periwinkle Periwinkle (1)Tomato Tomato (1) Willy (3 hearts+) - Mail
Maki Roll Maki Roll Fish and rice wrapped in seaweed. Fish Fish (1)Seaweed Seaweed (1)Rice Rice (1) Cooking Channel Cooking Channel
Quality Fertilizer Quality Fertilizer Improves soil quality, increasing your chance to grow quality crops. Mix into tilled soil. Sap Sap (2)Fish Fish (1) Farming cấp 9
Sashimi Sashimi Raw fish sliced into thin pieces. Fish Fish (1) Linus - 3+ tim