FANDOM


đây nhà của Leah. Nằm ở phía Nam trang trại Marnie và phía Dông Nam Pelican Town trong Rừng Cindersap, phía nam Nông Trại.

người chơi không thể vào trước khi có được 2 điểm thân thiện với Leah.

Nếu người chơi cưới Leah, ngôi nhà của cô ấy vẫn sẽ là điểm đến thường ngày của cô ấy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.