FANDOM


Preserves Jar
Preserves Jar

Biến rau củ thành dưa muối và hoa quả thành mứt.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Chế tạo với Farming cấp 4
Giá bán: Coin Icon(2 * giá nguyên liệu + 50)g
Chế tạo
Nguyên liệu: Wood Wood (50)
Stone Stone (40)
Coal Coal (8)


Preserves Jar là một trong những dụng cụ, nó dùng để tạo ra các sản phẩm thủ công trong Stardew Valley. Nó sẽ biến quả hoặc rau và biến chúng thành Dưa chua hoặc mứt tương ứng.
Preserves Jars cần ít thời gian hơn Keg, những sẽ thu được ít lợi nhuận hơn. Tuy nhiên với những loại có giá trị thấp mà thu hoạch nhiều lần như blackberry, green beans hay corn khi cho vào Preserves Jar sẽ có lợi hơn khi cho vào Keg, cũng như sản phẩm có nhanh hơn.

Công thức chế tạo

Ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Preserves Jar Preserves Jar Biến rau củ thành dưa muối và hoa quả thành mứt. Wood Wood (50)
Stone Stone (40)
Coal Coal (8)
Farming Skill Icon Farming cấp 4

Chất lượng

Chất lượng của nguyên liệu không làm ảnh hưởng đến kết quả của sản phẩm. Giá trị của sản phẩm dựa vào giá trị gốc của nguyên liệu. Tuy nhiên sản phẩm cho ra từ Preserves Jar vẫn có giá trị cao hơn những nguyên liệu thô có chất lượng vàng.

Sản phẩm

Hình Tên Mô tả Nguyên liệu Thời gian Giá bán
Pickles Dưa chua Một hũ dưa muối tự làm. Rau Time Icon 4000m
(~3 ngày)
PicklesCoin Icon(2 * giá gốc của rau + 50)g
Jelly Mứt Dính, thơm. Quả Time Icon 4000m
(~3 ngày)
JellyCoin Icon(2 * giá gốc của quả + 50)g

Preserves Jar với Keg

Preserves Jar tăng giá trị của nguyên liệu theo công thức 2*giá gốc + 50 vàng, trong khi với Keg thì nó tăng theo cấp số nhân, gấp 3 lần giá trị với quả và 2.25 lần với rau. Vì thế, với những loại cây trồng có giá trị thấp và thu hoach nhiều lần như Corn hay Tomato sẽ có lợi nhuận nhiều hơn khi cho vào Preserves Jar


Dưới đây là những sản phẩm nên cho vào Preserves Jar