FANDOM


Có rất nhiều loại quái vật trong trò chơi, người chơi có thể bắt gặp quái vật tại hai địa điểm là Hầm mỏ và Hang đầu lâu.

Hầm mỏ

Danh sách quái vật trong Hầm mỏ:

Tất cả các tầng

Tầng 1-39

Tầng 40-79

Tầng 80-120

Hang đầu lâu

Các quái vật sau được tìm thấy trong Hang đầu lâu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.