FANDOM


Shadow Brute
Shadow Brute Sprite
Thông tin quái vật
Xuất hiện trong Hầm mỏ
Tầng 80-119
Có thể giết YES
Máu 160
Sát thương 18
Phòng thủ 2
Tốc độ 3
Kinh nghiệm nhận được 15
Các loài Không rõ
Rơi Void Essence (75%),

Void Essence (10%), Iridium Bar (0.2%), Gold Bar (1%), Iron Bar (2%), Copper Bar (4%), Strange Bun (4%), Rare Disc (0.3%), Dwarf Scroll III (0.5%), Dwarf Scroll IV (0.1%), Prismatic Shard (0.05%)

Shadow Brute là một loại quái vật bạn có thể gặp trong Hầm mỏ từ tầng 80 trở về sau.

Shadow Brute có liên quan đến là 1 nhiệm vụ trong Hội phiêu lưu đó là tiêu diệt chúng và mang về 150 [[Void Spirits]], hãy cẩn thận nếu bạn bị Shadow Brute đánh bại thì con số Void Spirits sẽ hơn 150 đó.

Hành vi

Chúng hơi trâu.

Chiến lược.

Tần công chúng, nhưng hãy rời xa chúng 1 lúc nếu thấy chúng giận lên.