FANDOM


Staircase
Staircase
Dùng để xuống 1 tầng trong hầm mỏ.
Thông tin
Nguồn cung: Công cụ
Mùa: Any Season
Giá bán: N/A

Chế tác:
Nguyên liệu: Stone Stone (99)
{{#seo:

|keywords=Stardew Valley Wiki, Stardew Valley, Staircase, gift |og:site_name=Stardew Valley Wiki Việt Nam |og:type=article |title=Staircase - Stardew Valley Wiki Việt Nam }}{{#seo: |og:image=Staircase.png

}}

Staircase thuộc nhóm equipment sử dụng có thể ngay lập tức đi xuống 1 tầng trong Hầm mỏ Hoặc Hang đầu lâu. Không thể đặt ở tầng 120 trong Hầm mỏ.

Mẹo: Sử dụng để tránh đụng độ với quái vật hoặc đi tìm cầu thang xuống/ lỗ nhảy.

Mẹo: Người chơi có thể mua đá từ Robin để chế tạo Staircase với giá 99x20g = 1980g cho mỗi Staircase.

Mẹo: Dùng Staircase trong Hang đầu lâu để có cơ hội cao hơn tìm thấy Quặng Iridium hoặc Đá bảy màu.

Chế tạo

Ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Staircase Staircase Dùng để xuống nhanh một tầng trong Hầm mỏ hoặc Hang đầu lâu Stone Đá (99) Mining Cấp 2