FANDOM


Sweet Gem Berry
Sweet Gem Berry

Nó tỏa ra một mùi ngọt ngào nhất mà bạn từng được ngửi.

Thông tin hạt giống
Hạt giống Rare Seed
Ngày phát triển 24 ngày
Mùa Fall Thu
Hồi phục Không ăn được
Giá bán
Giá cơ bản:
Sweet Gem Berry 3000g
Sweet Gem BerrySilver Quality Icon
3750g
Sweet Gem BerryGold Quality Icon
4500g
Tiller Profession:
(+10% giá trị)
Sweet Gem Berry 3300g
Sweet Gem BerrySilver Quality Icon
4125g
Sweet Gem BerryGold Quality Icon
4950g

Sweet Gem Berry là một loại nông phẩm trong Stardew Valley. Thu hoạch sau khi gieo Rare Seed (chỉ bán ở Xe du mục) 24 ngày. Nếu đem tặng nó cho Old Master Cannoli ở trong Rừng bí mật thì bạn sẽ nhận được Stardrop. Nông phẩm này không phải là Trái cây hay rau nên không thể bỏ vào Keg hoặc Preserves Jar. Nó được bán ở Xe du mục với giá Coin Icon1.000g.

Dù giá bán của nó rất cao nhưng Sweet Gem Berry không được đánh giá cao trong Stardew Valley vì nó chỉ mọc trong mùa Thu, mất 24 ngày để thu hoạch mà chỉ được 1 lần.

Các giai đoạn

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch
Sweet Gem Berry Stage 1
Sweet Gem Berry Stage 2
Sweet Gem Berry Stage 3
Sweet Gem Berry Stage 4
Sweet Gem Berry Stage 5
Sweet Gem Berry Stage 6
2 ngày 4 ngày 6 ngày 6 ngày 6 ngày Tổng: 24 ngày

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Bình thường
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •