FANDOM


Thành tựu trong Thung lũng Stardew cũng được hiện lên Steam của bạn và kèm theo những phần thưởng trong trò chơi.

Hầu hết các thành tựu đều mở khóa một chiếc  để bán tại nhà hoang ở phía nam của Rừng Cindersap. Trên mỗi chiếc mũ sẽ hiển thị các thành tích để mở khóa nó.

Danh sách thành tựu

Hình ảnh Thành tựu Mô tả Mở Khóa
Achievement Greenhorn
Greenhorn Kiếm được Coin Icon15.000g
Good Ol' Cap
Good Ol' Cap
Achievement Cowpoke
Cowpoke Kiếm được Coin Icon50.000g
Lucky Bow
Lucky Bow
Achievement Homesteader
Homesteader Kiếm được Coin Icon250.000g
Cool Cap
Cool Cap
Achievement Millionaire
Millionaire Kiếm được Coin Icon1.000.000g
Bowler Hat
Bowler Hat
Achievement Legend
Legend Kiếm được Coin Icon10.000.000g
Sombrero
Sombrero
Achievement A Complete Collection
A Complete Collection Hoàn thành bộ sưu tập của Viện bảo tàng.
Cowboy Hat
Cowboy Hat
Achievement A New Friend
A New Friend Đạt 5 tim với một Dân làng.
Butterfly Bow
Butterfly Bow
Achievement Best Friends
Best Friends Đạt 10 tim với một Dân làng.
Mouse Ears
Mouse Ears
Achievement The Beloved Farmer
The Beloved Farmer Đạt 10 tim với 8 Dân làng.
Cat Ears
Cat Ears
Achievement Cliques
Cliques Đạt 5 tim với 5 Dân làng.
Tiara
Tiara
Achievement Networking
Networking Đạt 5 tim với 10 Dân làng.
Santa Hat
Santa Hat
Achievement Popular
Popular Đạt 5 tim với 20 Dân làng
Earmuffs
Earmuffs
Achievement Cook
Cook Nấu 10 món ăn khác nhau.
Delicate Bow
Delicate Bow
Achievement Sous Chef
Sous Chef Nấu  25 món ăn khác nhau.
Plum Chapeau
Plum Chapeau
Achievement Gourmet Chef
Gourmet Chef Nấu tất cả món ăn.
Archer's Cap
Archer's Cap
Achievement Moving Up
Moving Up Nâng cấp nhà của bạn một lần.
Tropiclip
Tropiclip
Achievement Living Large
Living Large Nâng cấp nhà của bạn tối đa.
Hunter's Cap
Hunter's Cap
Achievement DIY
D.I.Y. Chế tạo 15 vật phẩm khác nhau.
Daisy
Daisy
Achievement Artisan
Artisan Chế tạo 30 vật phẩm khác nhau.
Trucker Hat
Trucker Hat
Achievement Master Craft
Craft Master Chế tạo tất cả các vật phẩm khác nhau.
Gnome's Cap
Gnome's Cap
Achievement Fisherman
Fisherman Bắt 10 loại khác nhau.
Sou'wester
Sou'wester
Achievement Ol Mariner
Ol' Mariner Bắt 24 loại khác nhau.
Official Cap
Official Cap
Achievement Master Angler
Master Angler Bắt tất cả các loại khác nhau.
Eye Patch
Eye Patch
Achievement Mother Catch
Mother Catch Bắt 100 con .
Watermelon Band
Watermelon Band
Achievement Treasure Trove
Treasure Trove Ủng hộ 40 vật phẩm khác nhau cho Viện bảo tàng Viện bảo tàng .
Blue Bonnet
Blue Bonnet
Achievement Gofer
Gofer Hoàn thành 10 yêu cầu 'Help Wanted'.
Polka Bow
Polka Bow
Achievement A Big Help
A Big Help Hoàn thành 40 yêu cầu 'Help Wanted'.
Chicken Mask
Chicken Mask
Achievement Polyculture
Polyculture Bán 15 loại nông sản khác nhau.
Cowpoke Hat
Cowpoke Hat
Achievement Monoculture
Monoculture Bán một loại nông sản 300 lần.
Cowgal Hat
Cowgal Hat
Achievement Full Shipment
Full Shipment Bán tất cả các loại nông sản.
Goblin Mask
Goblin Mask
Achievement Prarie King
Prarie King Chiến thắng 'Journey Of The Prairie King'.
Achievement The Bottom
The Bottom Đào mỏ tới tầng sâu nhất.
Achievement Local Legend
Local Legend Khôi phục Nhà văn hóa.
Achievement Joja Co. Member Of The Year
Joja Co. Member Of The Year Trở thành thành viên của Joja Co. và mua tất cả công trình.
Achievement Mystery Of The Stardrops
Mystery Of The Stardrops Tìm đủ tất cả các mảnh stardrop.
Achievement Full House
Full House Kết hôn và có 2 con.
Achievement Singular Talent
Singular Talent Một kỹ năng đạt cấp 10.
Achievement Master Of The Five Ways
Master Of The Five Ways Tất cả các kỹ năng đạt cấp 10.
Achievement Protector Of The Valley
Protector Of The Valley Hoàn thành tất cả các mục tiêu tiêu diệt quái vật (hội phiêu lưu Monster Slayer).
Achievement Fector's Challenge
Fector's Challenge Khô máu với 'Journey Of The Prairie King' mà không hy sinh.