FANDOM


Thạnh Anh Lửa
Fire Quartz

Một tinh thể phát sáng màu đỏ thường được tìm thấy ở gần dòng dung nham nóng chảy.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: The Mines Icon Hầm Mỏ (tầng 80+)
Hốc Tinh Lửa Hốc Tinh Lửa
Omni Geode Hốc Tinh Toàn Năng
Copper Pan Đĩa
Fishing Treasure Chest Câu Cá
Giá bán:
Fire Quartz 100g
Fire QuartzSilver Quality Icon
125g
Fire QuartzGold Quality Icon
150g


Thạnh Anh Lửa là một loại Khoáng sản. Nó có thể được thu nhặt trong Hầm Mỏ (tầng 80+), hoặc thu từ cân đĩa, trong Hốc Tinh Lửa hoặc Hốc Tinh Toàn Năng, hoặc trong Rương Kho Báu Câu Cá. Nó thỉnh thoảng cũng được tìm thấy trong Thùng Rác sau khi người chơi đã đạt đến tầng 81 của Hầm Mỏ.

Thạnh Anh Lửa có thể bị phá hủy bằng bom.

Thạnh Anh Lửa có thể được dùng cùng với 1 than trong lò than để tạo ra 3 Thạch Anh Tinh Luyện, mất 1.5 giờ trong trò chơi để nung chảy.

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Không thích
 •  • 


Gói quà

Nó được dùng trong Bundle Purple.png Gói Địa Chất trong Phòng Đun Hơi.

Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Slime Egg-Press Máy Ép Chất Dẻo Nén 100 mảnh chất dẻo thành một quả trứng chất dẻo. Một công nghệ thật kì diệu. Coal Than (25)
Fire Quartz Thạnh Anh Lửa (1)
Battery Pack Bộ Pin (1)
Combat Skill Icon Chiến Đấu Cấp 6

Luyện kim

Để nung chảy Thạch Anh Lửa, bỏ nó vào lò than trong khi có than trong túi đồ. Một cục Than là yêu cầu cho mỗi lần luyện kim, bất kể vật liệu hay thời gian.

Thành phần Trang bị Thời gian nung chảy Thành phẩm
Fire Quartz Thạch Anh Lửa (1)
Coal Than (1)
Furnace
Lò Than
Time Icon 1.5 tiếng Refined Quartz Thạch Anh Tinh Luyện (3)

Nhiệm vụ

Lịch sử

  • 1.3: Được thêm khả năng nung chảy thành 3 Thạch Anh Tinh Luyện.