FANDOM


Thỏi Đồng
Copper Bar

Một thỏi đồng nguyên chất

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Furnace
Giá bán: Coin Icon60g
Chế tạo
Nguyên liệu: Copper Ore Copper Ore (5)
Coal Coal (1)Copper Bar được chế tạo bằng cách nung chảy 5 Copper Ore trong Furnace với 1 Coal làm nhiên liệu. Nung copper cần 30 phút trong game. Copper bar được sử dụng trong Chế tạo và để nâng cấp Công cụ. Nó có thể bán với giá Coin Icon60g.


Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Cheese Press
Cheese Press Turns milk into cheese.

Copper Bar Copper Bar (1) Hardwood Hardwood (10) Stone Stone (45) Wood Wood (45)

Farming Skill Icon Farming cấp 6
Crab Pot
Crab Pot with Trapper Profession Used with bait to capture crabs and other sea creatures

Copper Bar Copper Bar (2)Wood Wood (25)

Fishing Skill Icon Fishing cấp 3
Keg
Keg Put a fruit or vegetable in here. Eventually it will turn into a beverage.

Copper Bar Copper Bar (1) Iron Bar Iron Bar (1) Clay Clay (1) Oak Resin Oak Resin (1) Wood Wood (30)

Farming Skill Icon Farming cấp 8
Mayonnaise Machine
Mayonnaise Machine Turns eggs into mayonnaise.

Copper Bar Copper Bar (1) Earth Crystal Earth Crystal (1) Stone Stone (15) Wood Wood (15)

Farming Skill Icon Farming cấp 2
Sprinkler
Sprinkler Waters the 4 adjacent tiles every morning.

Copper Bar Copper Bar (1) Iron Bar Iron Bar (1)

Farming Skill Icon Farming cấp 2
Sturdy Ring
Sturdy Ring Cuts the duration of negative status effects in half

Copper Bar Copper Bar (10)Earth Crystal Earth Crystal (10)Refined Quartz Refined Quartz (5)

Combat Skill Icon Combat cấp 1
Tapper
Tapper Place on a maple, oak, or pine tree and wait for the reservoir to fill with product!

Copper Bar Copper Bar (2) Wood Wood (40)

Foraging Skill Icon Foraging cấp 3
Iron Bar
Transmute (Fe) A bar of pure iron.

Copper Bar Copper Bar (3)

Mining Skill Icon Mining cấp 4
Trap Bobber
Trap Bobber Causes fish to escape slower when you aren't reeling them in.

Copper Bar Copper Bar (1) Sap Sap (10)

Fishing Skill Icon Fishing cấp 6

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Thích
 • 
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Ghét