FANDOM


The Shrine of Illusions

Đền Ma Thuật

Đền Ma Thuật là đền thờ có thể tìm thấy trong Tháp phù thủy. Cách duy nhất để đến viếng là đạt được bốn tim với Wizard. Bạn cần Coin Icon500g để thay đổi ngoại hình của mình.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.