FANDOM


Trap Bobber
Trap Bobber

Làm cho thanh bar (lên, xuống) chậm hơn

Thông tin
Nguồn Cửa hàng cá | Chế tạo
Giá bán Coin Icon200g
Chế tạo
Vị trí n/a
Thành phần Copper Bar Copper Bar (1)
Sap Sap (10)

Trap Bobber là  một loại dụng cụ câu cá. Nó giúp cho việc câu cá dễ dàng hơn bằng cách giảm tốc độ lên(xuống ) của thanh bar xuống 66%. Nó có thể được mua từ Cửa hàng cá hoặc tự tay Chế tạo.

Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Nhận được từ
Trap Bobber Trap Bobber Giảm tốc độ của thanh bar. Copper Bar Copper Bar (1)

Sap Sap (10)

Fishing Fishing lv6

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •