FANDOM


Treasure Hunter
Treasure Hunter

Cá không thể thoát trong khi đang có rương kho báu xuất hiện. Tăng ít tỉ lệ cơ hội tiềm thấy rương báu

Thông tin
Nguồn Willy hoặc Chế tạo
Giá bán Coin Icon250g
Chế tạo
Vị trí All season
Thành phần Gold Bar Gold Bar

Treasure Hunter là một loại dụng cụ câu cá, nó giúp tăng tỉ lệ tìm thấy rương báu lên 33% ( tỉ lệ cơ bản là 15 % khi gắn cái này vào cần câu thì tỉ lệ tìm thấy rương báu là 20%).


Thật tuyệt khi bạn muốn sưu tập Cổ Vật, hay chỉ đơn giản chỉ là muốn có thêm các nguyên liệu mà bạn cần như: Coal, Copper Ore, Iron Ore...

Nhận được từ

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Treasure Hunter Treasure Hunter Cá không thể thoát trong khi đang có rương kho báu xuất hiện. Tăng ít tỉ lệ cơ hội tiềm thấy rương báu. Gold Bar Gold Bar (2) Fishing Fishinglv7

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 


Gói quà

Nó không được có trong danh sách Gói quà nào.

Nhiệm vụ

Nó không được có trong danh sách Nhiệm vụ nào.