FANDOM


Watering Can là một Công cụ trong Stardew Valley. Nó dùng để tưới nước cho cây trồng. Nó có trong rương đồ ngay đầu trò chơi.Chỉ số

Hình ảnh Tên Giá Nguyên liệu Số lần dùng
Watering Can Watering Can N/A N/A 40