FANDOM


Lều phù thủy

Lều phù thủy la một địa điểm nằm trong Stardew Valley. Nó được tìm thấy trong đầm lầy của Phù thuỷ , có thể vào sau khi hoàn thành nhiệm vụ Dark Talisman.

Witch's Hut-0

Bên trong lều Wizard là ba đền thờ, mực ma thuật bị mất tích của Wizard ( nằm trên một cái bàn trong một lọ màu tím), và một cổ ngữ dịch chuyển màu đỏ trên mặt đất. Trả lại mực ma thuật cho Wizard sẽ mở ra bốn tòa nhà cho nông trại. Bước lên cổ ngữ sẽ dịch chuyển người chơi trực tiếp vào tầng hầm của Tháp phù thủy. Các cổ ngữ dịch chuyển nằm trong tầng hầm của Lều phù thủy và Tháp phù thủy có thể được sử dụng bất cứ lúc nào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Goblin Problem, để dịch chuyển giữa hai địa điểm.